Bestuur & Organisatie

Doelstelling.

Fanfare St. Cecilia uit Maashees is opgericht in 1919 en heeft als doelstelling:

"Het organiseren van muzikale en culturele manifestaties, alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin."

De doelstelling van onze vereniging is breed geformuleerd om helder te krijgen wat we met bovenstaande doelstelling willen bereiken volgt hieronder een nadere uitwerking.

Missie en Visie. 

Fanfare St. Cecilia wil op de eerste plaats een dynamische en gezellige muziekvereniging zijn voor mensen van alle leeftijden. Verder wil de fanfare een vereniging zijn waar mensen met ambitie en muziek als hobby, met plezier kunnen musiceren.

Artistiek doel.

• Musiceren op amateur ‘’top’’niveau.

Een symfonisch blaasorkest 3e divisie waardig, dat zich jaarlijks middels concerten op dit niveau aan het publiek presenteert. Hiervoor is het noodzakelijk dat we een bezetting hebben en houden van rond de 40 leden. Voor het werven van nieuwe leden en de opleiding van jeugdige muzikanten zijn er door het team opleidingen plannen gepresenteerd en is er beleid gemaakt.

 • Aansprekend repertoire voor het publiek.

Nog meer dan in het verleden zal het repertoire aansprekend moeten zijn voor het publiek en dus aangepast aan maatschappelijke en culturele tendensen. Het streven zal zijn om luistergenot te bieden voor een zo groot mogelijk publiek. Dit werkt niet alleen motiverend voor de muzikanten maar nodigt ook uit voor nieuwe leden om zich aan te melden als lid van de vereniging. Daarnaast zijn evenementen die veel publiek trekken interessante objecten voor adverteerders en sponsors, hetgeen, naar wij hopen, een substantiële bijdrage kan leveren aan de verenigingskas.

Sociaal doel.

• Participeren in regionale en lokale 'Dorps' activiteiten

Dit is de eerste voorwaarde voor bestaansrecht van de fanfare in de Maashese gemeenschap.

Zo presenteren wij ons als vereniging tijdens vrijwel alle dorpsevenementen. Te denken valt dan aan de intocht van Sint Nicolaas, het opluisteren van diensten in de parochiekerk, het brengen van serenades, het bezoeken van recepties, het bijwonen van vergaderingen, het aanbieden van hand en spandiensten tijdens dorpsevenementen en ga zo maar door. De fanfare van Maashees geeft alle echtparen die hun gouden of platina huwelijk vieren een serenade. Uiteraard treden we in overleg met betrokkenen of dit op prijs wordt gesteld.

De fanfare zal ook de komende jaren present zijn bij belangrijke gebeurtenissen in het dorp en daarbuiten.

Organisatiestructuur.

Fanfare St. Cecilia kent de structuur van een vereniging. De vereniging heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit 4 leden. Van dit bestuur vormen 3 leden het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het artistieke beleid van het orkest wordt geformuleerd in het overleg tussen dirigent, orkestcommissie, het bestuurslid artistieke zaken en een afgevaardigde van het dagelijks bestuur.

Het overige beleid wordt vast gesteld in het bestuursoverleg. Elke tweede woensdag van de maand vindt deze overlegvorm plaats. De taakverdeling en portefeuille verdeling van alle bestuursleden is duidelijk geformuleerd, in het daarvoor opgestelde document.

Onderstaand schema geeft de belangrijkste taken per bestuurslid weer:

 

FUNCTIE:

NAAM:

PORTEFEUILLE:

Voorzitter

Martijn van der Veen

– Algemene Zaken

– PR en Communicatie

– Muzikale zaken

Secretaris

Evelien Jansen

– Secretariaat

– Muziekopleiding

– Muziekcommissie

- Jeugdorkest BMBM

Penningmeester 

Daan van Os

– Financiën

– Sponsoring

– Logistiek en Techniek

– Coördinatie Oud IJzer

Vicevoorzitter

Gijs Jacobs

– PR en Communicatie

- Coördinatie Oud Papier

– Muziekcommissie

- Privacy beleid

Buiten deze vaste taakverdeling werkt St. Cecilia met projecten.

De bestuursleden werken met leden en muzikanten aan deze projecten.

Projecten kunnen concerten zijn, reizen naar binnen- of buitenland, maar ook acties voor het genereren van diverse inkomsten behoren hierbij.

Secretariaat:

Fanfare St. Cecilia Maashees

Jo de Kuperstraat 16

5823 CL MAASHEES

Telefoon: 0478-636632

Kamer van koophandel Limburg; Registernummer: 40216775

Bankrekening nummer: NL 72 Rabo 0131100467  Rabobank Land van Cuijck en Maasduinen.

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.