Geschiedenis

Het initiatief tot oprichting van een harmonie onder de naam St. Cecilia kwam wellicht van een groep jongelui tijdens carnaval 1919 bijeen in cafe "Im Grünewald" bij Piet Bussers, Op den Bosch. Kort daarop vergaderde op een zondag na de Hoogmis een 40-tal jongemannen, waarvan 34 zich meldden als werkend lid en de rest als donateur.

Bestuur van de fanfare 1e rij Nol Jansen Frits Pingen Leo Keuten Harrie van Dommelen Frans Kersten 2e rij Giel Cuijpers Sjef Smits Harrie Fransen Jan Verstralen

Het voorlopig bestuur werd gekozen uit het Kerkelijk Zangkoor van de parochie. In Maashees bestond onder de naam St.-Cecilia al sinds 1866 een liederentafel, die bij de oprichting van de harmonie ophield te bestaan. De liederentafel bezat zelfs een vaandel, dat nog aanwezig is. Volgens de overlevering behoorden tot de oprichting van de harmonie in 1919: Math. Bussers, Sjef van Dommelen, M. Lamers, G. Kersten Lzn., G. Kersten en P. Kersten.

Het eerste bestuur van de harmonie bestond uit: Lamb. Kersten (voorzitter), P.L. Stevens (secretaris), Fr. Bekkers, P. van den Heuvel , Hendr. Claassen. Burgemeester H. Rieter werd benoemd tot beschermheer, die dit bleef tot aan zijn dood in 1950. Sinds 1983 is dhr. H. Kaanen de beschermheer van onze fanfare.

Herman Kaanen met muziekanten

Van Harmonie naar Fanfare

St.-Cecilia was bij de oprichting in 1919 een harmonie en bleef dit tot 1930, waarna omzetting volgde tot een fanfare, omdat met een kleinere bezetting als fanfare betere resultaten behaald konden worden.

Groepsfoto Harmonie st Cecilia 19

Dirigenten

De eerste directeur (dirigent) van de harmonie was de Tienrayse koster Piet Kersten. Latere directeuren van de harmonie/fanfare: Henri Welting (organist uit Venray), P. Koster, Wijnhoven ( koster uit Wanssum), Sjef van Dommelen en Fr. Vollenberg uit Venray. 1934-1959 werd L. Keuten tot directeur benoemd en bleef dat 25 jaar. In 1959 Mathieu Arts, die ook 25 jaar dirigeerde. In 1974 Jos Rijken uit Broekhuizen, die in 1992 wordt opgevolgd door Eric Swiggers. Vervolgens nam Roel Verheggen het stokje vanaf 1997 over. Hierna volgden Theo Bindels vanaf 2006. Robbie Snoek vanaf 2008. En de huidige dirigente sinds 2015 is Loes Reilling.

Voorzitters:

Lambert Kersten (1919)

P.L. Stevens (1921)

J.H. Linders (1931)

L Keuten (tijdelijk)

Johan Thoonen (1936)

Pierre Roelofs (1952)

Herman Kaanen (1959)

A.J.C. de Jong (1981)

Henk Jansen (1997)

Nellie Wennekers-Keijsers (1999)

Dorine Jansen (2010)

Henk Janssen (2014)

Martijn van der Veen (2016)

 

De fanfare door de jaren heen

St.-Cecilia beoefende de muzikale activiteit in combinatie met toneel. Toneel stopte in de zestiger jaren. Jaarlijkse hoogtepunten waren de sacramentsprocessie en de winterkermis. In de oorlog werden de activiteiten een paar jaar stil gelegd, omdat geen aansluiting plaatsvond bij de door de Duitsers ingestelde Kultuurkamer. Bij de verwoesting van de oude dorpskern in de oorlogsjaren is helaas ook het archief van St. Cecilia verloren gegaan.

In 1968 bracht de bevolking fl. 8.000,- bijeen voor de aanschaf van uniformen. In dat jaar werd de fanfare tevens uitgebreid met een compleet tamboercorps. Het tamboercorps promoveerde tijdens het concours in 1971 te Milheeze naar de 1e divisie.

De fanfare promoveerde in 1978 in Vught naar de eerste afdeling en behaalde een jaar later te Rosmalen de felbegeerde groene kampioenswimpel van de 2e afdeling. Op 13 november 1979 besloot de algemene ledenvergadering, i.v.m. toenmalige wijzigingen in het verenigingsrecht, de vereniging alsnog statuten te geven. Dit geschiedde per 31 december 1979 via notaris Verkerk te Vierlingsbeek. In 1982 werd het tweede Brabants kampioenschap behaald en werd de witte wimpel in de wacht gesleept.

Op 4 december 1994 promoveerde St.-Cecilia o.l.v. Eric Swiggers in Etten-Leur naar de ere-afdeling. In 1994 werd St.-Cecilia ook de Koninklijke Erepenning uitgereikt. In 1999 werd door dirigent Roel Verheggen voor het eerst een concert gegeven voor jong en oud naar voorbeeld van de Night of the Proms concerten in Engeland. Dit succes werd vervolgt in 2003, 2008 en 2014.